събота, 24 юли 2010 г.

i-100705-010 Английски език. Начало, възникване, източници.

i-100705-010 Английски език. Дали Английският език води своето Начало от Англия или от съвсем други източници?
(Angliiski ezik. Nachalo, vaznikvane, iztochnici / English language, origins)
По-голямата част от своята История Англия не е говорила това, което днес сме свикнали да възприемаме като Английски език. Мненията често и в много направления се различават.
Може би преди да дадем мнение, или да започнем да пишем по въпроса, трябва да се запитаме „За какво всъщност ще пишем? За а) възникване и развитие на Английския език или за б) История на Англия и какъв език са говорили народите които са я населявали през този или онзи период?“
А тези две различни теми нерядко биват смесвани.
Народите, населявали Острова около първи век и предидущите векове, са говорели на език, който дотолкова се различава от туй що днес наричаме Английски език, че това практически е друг език. Английският език е привнесен на Острова и в сравнение с местния (с тогавашния местен) той по същество се явява – нов език, друг език – независимо че се говори на същото географско място.
Този практически нов език – Английският - в своето последващо развитие също търпи много и различни изменения. Но все пак тези изменения вече не са чак толкова големи, че да охарактеризират поредния последващ и предидущ стадий на езика като два различни езика. Вижда се че това е същия език, но просто той вече се изменя, развива се.
Например ако сравним старият Английски (наречен още Шекспиров) със съвременния Английски - ще видим немалка разлика, но не можем да кажем че това са два различни езика! И единият е Английски и другият – но просто единият е стара форма, а другият нова – развил се Английски. Старият Английски се използува и до днес - за Църковна употреба, за Богослужебните текстове - то ест за същата употреба за която старият Български се използува в Православното Богослужение - в България, Русия, Сърбия и всички Словенски страни. И разликата между тези две двойки езици – стар и нов – е аналогична.
Като психологически корени Английският език се явява едно отражение на човешките страсти за власт, за стремеж към владеене на един народ от друг. Това е един много характерен печат, който психологически охарактеризира езика.
Може би най-правилно от лингвистична гледна точка е за начало на възникването на това което днес наричаме Английски език да се приеме Норманското нашествие в Английските земи, започнало през 1066 година.
За да станат по-ясни предобосновките – нека дадем малко предистория

___________________________

© 2009 - 2010,  John Spellchecker - Publisher,  + Priest John (Vasilevski) – Author. All rights reserved! English Language

i-100705-010_01 Английски език, история, религия

i-100705-010_01 Английски език, историята на неговото възникване, е пряко свързано с религия. Коя религия? Защо е пряко свързано?

(Angliiski ezik, istoria, religia / English language, History, Religion)

Не се удивлявайте но самите Англичани много малко знаят, или по-правилно – почти нищо не знаят – за своята История от преди 11-ти век.
За да не многословим, само с две думи ще подчертаем, че островът до първи век след Христа включително е бил населяван от езически племена, чиято религия е била много добре организирана. Имала е и много добри връзки между отделните култови центрове, един от които е, разбира се, известният Стоунхендж.
В култа на тези езичници е влизало поклонението на Слънцето и вярването че един ден Бог ще изпрати Своето Слънце (Сън) за да ги просвети, настави на пътя на Истината и избави от всяко зло.
Първите носители на Апостолското Благовестие и просвещение на Острова в Светата Православна Вяра – това са Св. Иосиф от Ариматея и други непосредствени ученици на Господа Иисуса Христа – които дошли там към края на 1-век. Когато те започнали да проповядват на Британските езичници за Рождеството, Смъртта и Славното Възкресение на Христа – за тяхно удивление Британците с въодушевление приели Благата Вест. Не само ами доста бързо разпространили по останалите култови центрове, че Бог вече е изпратил Своя Син (Сън=Son) – толкова дълго очакван от тях. Така Британия с радост приела Светата Православна Вяра и цели десет века с ревност я държала.
За този интересен факт ни говорят и до днес даже и камъните на Британия – много често може да срещнем един много характерен Британски Православен Кръст. Това е - Кръст и на него кръг – символизиращ Распятието на Божия Син (Сън=Son) и Слънце (Сън=Sun).

Този Кръст не се среща при никой друг народ. Той по традиция се нарича
Келтски Кръст.
Обаче истинският негов произход не е просто келтски а е още от самото начало на Християнския период на Британия. И връзката му е с пред-месианските очаквания на характерната за Британия вяра.

(Преди идването на Христа всички народи по земята са имали някакви пред-месианските очаквания. За Британия те са тези, които току що описахме.)Подчертавам отново: Не се удивлявайте но самите Англичани всичкото това не го знаят, или по-правилно – те почти нищо не знаят за своята История от преди 11-ти век. Просто в училищата още от деца ги учат на Английска история именно по този начин - пълно затъмнение на Православния период.

Само онези съвременни Англичани, които проявят собствена инициатива, биха могли да научат детайли за своята история до преди 11-ти век – да изследват паметници на културата, следи, документи и прочее.

Пример за ревността на Британците към Светото Православие и приложения към Историческите материали на Светите Седем Вселенски Събора са двете Канонични Послания до Православните Християни на Британия.
Тези две Верово-Канонични Послания представляват уникален Църковно-каноничен писмен паметник, който навсякъде съпровожда Символа на Светата Православна Вяра. Няма друг такъв Църковно-исторически факт – да се изпрати подобно канонично послание до друг някой определен народ!

Поводът
да се изпратят Посланията е бил този че Британските Православни Христиани, подведени от лош превод, не разбрали верно резолюцията на Свети Седми Вселенски Събор за Иконопочитанието и се възпротивили! Съборът им изпратил Посланията за разясняване на недоразумението и, след грижливото им изследване в Британия, Посланията (както и Седмия Вселенски Събор) били приети от Британците – и мнимото разногласие било изчистено.

Този факт сам по себе си свидетелствува колко мощно е било Православието в Британия тогава и колко висок е бил авторитетът на Британските Православни Християни като Стожери, като носители на Истинската Православна Вяра – такива които с ревност се отнасят към нея и не биха се предали или допуснали отстъпление от Светото Православие – дори ако такова отстъпление от Вярата би било провъзгласено за „истина“ от Вселенски Събор! Британците просто биха обявили Събора за разбойнически.

Защо даваме всички тези данни от Църковно-исторически характер? За да стане ясен малко известният (повече на специалисти известен) факт, че това което ние днес възприемаме като Английски език е възникнало на Църковно-етническа (религиозна) а не на само етническа основа! Това се е случило поради нежеланието на Британците, един народ-Мъченик за Православната Вяра, да отстъпят от Светото Православие.

Как именно е станало това?


През 1054 година възниква ереста на Папизма – в основата на която стои жаждата на Римските папи за власт над народите, ако може – и над целия свят. До тази дата и Папата и всички Латиняни са били Православни и са вярвали че Папата е равен на всички Църковни Епископи – оказва му се първенствуващо почитание само по чест: пръв сред равни! А Глава на Православната Църква – както на Небето така и на Земята – е Сам Господ Иисус Христос. Това е Православното вероизповедание – и така са вярвали всички и на Изток и на Запад. Но през 1054 година Римският папа казва: „Не! На Небето Христос, а на земята – АЗ!“ - и се само-провъзгласява за Глава на Църквата на земята – Намесник Божий на земята! А Православните – както на Изток така и на Запад – го наричат „изместник“ Божи на земята и Анти-Христос (антихрист) – и го анатемосват. Пояснение „анти“ на Гръцки означава не само „против“ или „контра“ но също и „вместо“. Папата от деня на появата на папската ерес е антихристос – който се опитва да постави себе си вместо Христа – Глава на Църквата. Това е същността на ереста. (Всички останали характерни особености – са нейни производни)
Добре знаем, че Изтокът не приема папската ерес, добре знаем, че по много начини папата се опитва да смаже Православния Изток – било чрез кръстоносни походи, било чрез подли дипломатически игри и т.н. Но какъв трън в окото на папата са били Британските ревнители на Православието, най-мощните и непреклонни представители на Православния Запад, можем само да си представяме, при това – само ако добре познаваме фактите, които пречислихме по-горе.

Едва след като се запознаят с тези факти, някои хора започват да долавят колко глупав и безсмислен е изразът „Църквата се разделила на Източна и Западна“ - който до тогава сляпо и без да се позамислят са повтаряли!

Не може с точност да се изчисли колко години Британците мъжествено са противостояли на домогванията на Папата. Нито папските дипломатически ходове, хитрини и машинации, нито заплахи нищо не е могло да сломи Британците и ги застави да му се подчинят и удовлетворят ненаситната жажда на този предтеча антихристов за власт над народите и световно владичество. Защо не може това да се изчисли с точност? Защото подготвянето на папската ерес е било извършвано далеч преди 1054 година, а през тази година тя просто се е изявила. Но също така и папските домогвания за владичество над Британците и машинациите да папата са вършени още далеч преди тази дата.
i-100705-010_02 Език, роден от кръв и тирания.

___________________________

© 2009 - 2010,  John Spellchecker - Publisher,  + Priest John (Vasilevski) – Author. All rights reserved! English Language

i-100705-010_02 Език, роден от кръв и тирания

i-100705-010_02 Английският е на практика нов език, наложен на Британците - език, роден от кръв и тирания.
(Angliiskiat ezik e nov ezik za korennite Britanci)
Твърдостта, непреклонността на Британците е станала несъмнено ясна за Папата.
Затова той по същия модел както с „благославянето“ на кръстоносните походи решава да удави в кръв непокорния Православен Изток, така и с „благославянето“ на Норманското нашествие решава да удави в кръв непокорните Православни Британци – ревностни представители на Православния Запад.
Тези действия недвусмислено доказват сатанинския характер на папската ерес. Ето каква пълна противоположност е тя на Светото Православие – какво противене е тя против Христа Бога и против всичко що е от Него!
Едва след като се запознаят с тези факти, някои хора започват да долавят колко глупав и безсмислен е изразът „Църквата се разделила на Източна и Западна“ - който до тогава сляпо и без да се позамислят са повтаряли!
Норманско нашествие в Англия
Норманското нашествие започва с нахлуването в Англия на Уилиам Завоевателя (William the Conqueror) през 1066 г и неговия успех в Битката при Хейстингс, която завършва с норманско господство над Англия. Норманското нашествие е преломно събитие за английската история – един папски опит да разруши до основи, да измени, всичко що срещне по пътя си в Британия – даже и музиката! Има Британски Мъченици за Православна Църковна музика – избили са ги със стрели в Храма а те до края си не са преставали да пеят Църковните песнопения!
Някои се опитват да изтъкват политически а не еретически причини за Норманското нашествие - „Интересът на норманите към Англия произтича от втория брак през г. на английския крал с Ема, сестра на тогавашния “ (Уикипедия, Норманско нашествие в Англия).
Но това е убедително само за несведущите: то е разменяне местата на а) същността на нещата и б) на тяхното външно проявление.
Същността е – че Норманското нашествие както и Кръстоносните походи – еднакво имат за своя причина ненаситната жажда на Римския папа за власт и обогатяване - за световно господство. А външното проявление – то разбира се става чрез различни хитрини, уловки, машинации, движения човешки – този се оженил за онази, тя пък не знам какво си - и т.н...
Език, роден от кръв и тирания
Нов език. Това е! То не е единично мнение. Огромно множество представители на Британската интелигенция - писатели, учени, лордове, или просто Английски патриоти обичащи своята страна, твърдят че с Норманското нашествие – когато папската ерес измества Светото Православие - в Англия, заедно с насилното налагане на нова Религия, се установява също така:
- Ново Управление,
- нова Култура,
- нови Обществени взаимоотношения,
- нов Манталитет,
- ново Изкуство,
- нова Архитектура,
- нова Аристокрация,
- нов Език
- и даже нова История!
- или по-точно „подстригване“ на старата История до почти пълното й премахване от ума сърцето и паметта на народа, а даже и от Историческите Архиви и заменянето й с 0 (нула). То ест – с неверната информация, убеждение, представа че уж до единайсти век Англия нямала била История, няма въобще нищо, замълчава се историята на цял един народ - Английска История - и се насажда мътното мнение че историята на Англия уж започва от единайсти век и нататък.
Точно с тези думи, разбира се, няма да ви го кажат – но именно такова е мъгливото чувство, разбиране, усещане, представа, което се насажда от папщината в Англия. В училищата учат малките си че историята на Англия започва от единайсти век. Хубаво – а преди това какво е имало там? ... Мълчание.
Ето защо, ако ви се случи да пътувате и пребивавате в Англия, ако искате направете си нещо като лична анкета. Разпитайте тук там туземното население (то ест Англичаните) за тяхната История – и вие с удивление ще се убедите че преобладаващата част (да кажем около - 98 %) от туземците (то ест от Англичаните) не знаят собствената си История.
Ако желаете може спокойно да блеснете сред тях като им кажете че Историята на Англия не започва от единайсти век! Че има преди това цели десет века Православна Англия, през което време в Англия не е бил само Крал Артур и магьосника Мерлин, а има огромно множество Православни Светии, Преподобни аскети и безчислено множество Мъченици за Светата Православна Вяра! И че това е не Източна а – характерна Западна култура на Светата Православна Църква – която е проповядана непосредствено от Светите ученици и Апостоли Христови, като Свети Иосиф Ариматейски и др.
Бъдете уверени, че туземците (то ест Англичаните) ще ви гледат зяпнали и ще хлопат с очи – и не те, а вие ще сте прави!
i-100705-010_03 Море и Английски език.

___________________________

© 2009 - 2010,  John Spellchecker - Publisher, + Priest John (Vasilevski) – Author. All rights reserved! English Language

i-100705-010_03 Море и Английски език

i-100705-010_03 Английският език и Морето. Ако да не би имало в съчетание още и море, щяхме ли въобще днес да учим Английски език?
(Angliiskiat ezik I Moreto / English and the Sea)
Веднъж, бъдейки на гости у един сравнително гостоприемен туземен джентълмен и, гледайки трапезата, която той беше отрупал с множество морски продукти – калмари, миди, крабове и др, - аз се пошегувах. Погледнах го сериозно в очите и с много сериозно лице (стоунфейс) казах: „Слушай драги, откъде тия толкова много морски продукти?... Ах, да! Аз забравих – вие имате море!“ Той за миг занемя, а после прихна да се смее.
Тъй че - те имат море, да. И този факт се е оказал смъртоносен за множество хора и народи по лицето на цялото земно кълбо.
Роден от кръв и тирания, Английският език сее кръв и тирания навсякъде, където бива насаждан като официален език.
Като че същото папско проклятие (какво „благословение“ е то?) предизвикало удавянето на Англия в кръв и тирания, продължава линията и сее кръв и тирания навсякъде където се разпространява завоюването.
Някои казват пък иначе: „Където са стъпили, Англичаните са обогатили мястото. Икономически.“
Друг път заговорих в присъствието на един Грък, впрочем също образован: „Гърците почти повсеместно сервилничат пред Англичаните. Недоумявам защо!“ А той внимателно отговори: „Е, вероятно са им донесли нещо. Култура...“ Представител на Гърците, които се пъчат че били носители на древна култура, отговори по този начин! Исторически факт е че „културните“ Англичани в Кипър са драли Кипърските Гърци живи!...
Тъй че – да, те умеят да поробват и същевременно да представят себе си като носители на култура, избавление, обогатяване...
Какво? Странно ли ви звучи един такъв аспект на разглеждане на Английският език – и че този език може, почти навсякъде където е бил насаждан, да бъде свързван с кръв и тирания?... Ако да – то вие просто доказахте верността на предидущата фраза: да, те умеят...
Но ще каже някой: „О, колко песимистични краски!“ Е, хубаво – ние пък простичко ще го информираме, че песимист – това в повечето случаи е един добре информиран оптимист.
На Английски език е подавана командата на дресирания слон-палач да размаже с крак върху дървения пън главата на въстаника-индус!
Дали именно резултат на това вътрешно душевно противене на Английската тирания не представлява и възникването на множество местни диалекти на Английския език по целия свят? Може би то не е единствения мотив, а просто - съществена част от букета мотиви за възникване на съответния местен диалект на Английския: Американски Английски, Австралийски Английски, Ирландски Английски, Малтийски Английски, Индийски Английски, Канадски Английски, Южноафрикански Английски, Сингапурски Английски, Новозеландски Английски и др.
Живеят животните, а на човека е присъщо да желае да живее свободен там където се е родил!
Американският Английски, впрочем както и Американската Революция, сами по себе си и без коментар, са едно достатъчно показателно свидетелство за тази тирания – и достоен отговор на тиранията!
Забележка: Авторът на тази статия има предпочитание към изучаване и говорене на Британския Английски език – просто като класическа форма на езика сред днес съществуващите.
Тъй че – да, те имат море - и така този език е бил разпространен почти повсеместно по земята. Разпространен – насаден с кръв и тирания. Световната клюкарка Англия успоредно с това умее да представи себе си като благодетелка, където и да е стъпила. Ако се наложи обаче да живеете някое време там, бъдете внимателни и изчистете всякакви подобни представи от ума си – че е благодетелка, гостоприемна и „плезънт“ – за да не би да попаднете в капан и да заплатите болезнено за тази своя непредпазливост!
Ако обаче останем само с това тягостно чувство на сърцето – и именно и само с него пристъпим към изучаване на Английския език – едва ли ще бъдем особено ентусиазирани в старанието ни при изучаването. Ето защо – нека към реалистичната и верна представа която придобихме за Английския език и източниците му да поразхвърляме тук-таме и малко мечтателни пухени облачета – и да си кажем:
„О, да! Английският днес е език на целия свят – универсален език. Това е езикът на бизнеса, езикът на науките и технологиите, езикът на комуникациите и медиите. Днес интернет превърна целия свят в едно голямо село – където комшиите могат спокойно да си клюкарстват, в която и точка на топчето да се намират – и най-голяма роля за това изигра именно Английският език! Това е езикът на цивилизования свят (каквото и да означава този термин!). Без Английски език никой днес не може да общува пълноценно, нито да работи професионално. Освен това Английският е най-опростеният език, изчистен от условности и претърпял максимално прогрес и еволюция в резултат от цивилизованото общение на човечеството. Всеки би могъл да го постигне – но трябва все пак да положи известни усилия и да изразходва известно време. Този език несъмнено ще ви бъде от полза в което и място на топчето да сте решил да прекарате остатъка от живота си. Тъй че опитайте и вие!“
i-100705-010_04 Неправилните глаголи в Английския език

___________________________

© 2009 - 2010,  John Spellchecker - Publisher, + Priest John (Vasilevski) – Author. All rights reserved! English Language

i-100705-010_04 Неправилните глаголи в Английския език

i-100705-010_04 Неправилните глаголи в Английския език – уникален феномен с безценно практическо приложение
(Nepravilnite glagoli v Angliiskia ezik/ Irregular verbs)
Един изумителен феномен в Английския език, който е обхванал в себе си лингвистика и история на развитието на езика, това са Неправилните глаголи в Английския език.
Ако се научим да използуваме пълноценно този феномен, той може да стане за нас едно малко лингвистично съкровище. Може да стане ключ, който да ни помогне бързо и качествено да повишим познанията си не само по Английски език, но и по който и да било друг език по света.
Що за странно изказване? - ще запита някой. И все пак няма нищо странно, а тъкмо напротив – всичко почива на желязна логика и най-вече – донася голяма практическа полза за всеки който се научи да използува този ключ.
Неправилните глаголи в Английския език – това са просто най-често срещаните глаголи в човешката реч. Защо? Ами просто защото те затова са и станали неправилни защото най-често са ги употребявали хората, говорещи Английски език: „изтъркали се“ от употреба и – станали неправилни.
Тъй че отбележете: Те са най-често употребяваните глаголи не само в Английския език, но и в който и да било език въобще!
Ето защо – ако Вие знаете и някой друг език, но го знаете слабо, недобре, а искате бързо и чувствително да повишите практическото си познание и да станете много по-мобилен при ползуването на този език, просто направете следното:
1. Снабдете се със списък на неправилните глаголи в Английския език – един обикновен файл, в който те са написани и, който можете да изтеглите безплатно от десетки хиляди места в интернет.
2. Преведете ги на езика на който искате да направите скок в подобряването на практическото си познание. Това е просто – 5 минути – една автоматична интернет-преводачка, например Google Translate, ще ви свърши работа.
3. Изучете внимателно тези глаголи, преведени на езика с който сега се занимавате.
Именно по причина че това а) са глаголи и, че те б) са най-често срещаните глаголи в който и да е език, след като ги изучите – вашият говор на усвоявания език рязко ще се повиши като качество и ще стане много по-мобилен.
Някои хора обичат да учат език ето по този начин: пишат думи на картончета – от едната страна на картончето е написана думата на родния език, а от другата – на новия език. А след това упражняващият се държи картончетата като тесте карти и хоп - погледне картончето от едната страна и се опитва да произнесе думата както е от другата страна.
Може точно това полезно упражнение да използувате в случая с неправилните глаголи като основа на упражнението. При това ако вие сте например Китаец и искате бързо да се усъвършенствате в усвояване например на Испанския, то ест – нищо общо с Английския нито вие като националност нито езика който усвоявате! И въпреки това – вземете като основа Неправилните глаголи в Английския, преведете ги на Испански и тях напишете на картончета. Нека тези картончета да са с цвят различен от картончетата, върху които пишете другите думи – за да може да дадете приоритет на тези глаголи и тях на първо място да изучавате.
Именно по причина че това са глаголи и, че те са най-често срещаните глаголи в който и да е език, след като ги изучите – вашият говор на усвоявания език рязко ще се повиши като качество и ще стане много по-мобилен.
Опитайте го! Много полезно упражнение с високо качество, сериозен практически резултат!

___________________________

© 2009 - 2010,  John Spellchecker - Publisher, + Priest John (Vasilevski) – Author. All rights reserved! English Language